Domowa sielanka

Typologia architektury

Obecna typologia architektury określa dwa główne typy architektury mieszkaniowej. Są to: budownictwo jednorodzinne oraz budownictwo wielorodzinne. W skład budownictwa jednorodzinnego wchodzą kolejno: dom jednorodzinny wolnostojący, dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej oraz dom jednorodzinny w zabudowie atrialnej. Dom jednorodzinny wolnostojący charakteryzuje się tym, że rodzina w nim mieszkająca może wyodrębnić maksymalnie dwa mieszkania. Dom jest niezależny od pozostałej zabudowy. Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej charakteryzuje się tym, że jedna z zewnętrznych ścian przylega do drugiego budynku. Pozostałe elewacje są usytuowane swobodnie. Obydwa budynki nie muszą mieć takiej samej konstrukcji. Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej charakteryzuje się z kolei tym, że dwie zewnętrzne ściany przylegają do sąsiednich budynków. Dwie pozostałe stanowią przednią i tylną elewację budynku. Domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej mogą tworzyć ciąg od trzech do kilkunastu budynków. Z kolei dom jednorodzinny w zabudowie atrialnej nie posiada elewacji zewnętrznych. Do sąsiednich budynków przylega dwoma lub trzema ścianami. Doświetlony jest przez atrium, czyli niezadaszone pomieszczenie wewnętrzne. Z kolei budownictwo wielorodzinne dzieli się kolejno na: punktowce, klatkowce, korytarzowce oraz galeriowce. Punktowiec jest to wielokondygnacyjny budynek. Mieszkania skupione są tutaj wokół centralnego pionu komunikacyjnego. Punktowiec zawiera minimum jedną klatkę schodową.

Podobne artykuły

Bacówka
Bacówka jest to typ zabudowania, który stanowi drewniany budynek pasterski. Budynki takie znajdują się na halach. Ogólnie część bacówki stanowiły kamienie, które znajdowały się na jej rogach. Ściany o konstrukcji wieńcowo-węglowej przenosiły ciężar na pecki, czyli kamienie znajdujące się na rogach bacówki. Bacówka w większości zbudowana była z drewna. Dach był dwuspadowy bądź czterospadowy i pokryty dranicą. Z kolei ściany uszczelniane były gaceniem. Drzwi były drewniane. Bacówka podzielona była na dwie części: mieszkalną oraz roboczą. W roboczej części znajdowało się ognisko oraz kocioł do ważenia sera. Bacówki budowane były w różnej zabudowie: pojedynczo, w małych grupach, w dużych skupiskach bądź w rzędach. Innym typem zabudowania jest blok mieszkalny. Jest to wielokondygnacyjny budynek wielorodzinny. W Polsce bloki mieszkalne powstawały za czasów PRL. Wówczas powstawały wielopiętrowe oraz wieloklapkowe budynki. Powstawały osiedla w zabudowie rzędowej. Z kolei jednorodzinny budynek mieszkalny jest to domek jednorodzinny, który może powstawać w różnej zabudowie, jak na przykład...

Czworak
Czworak stanowi budynek mieszkalny złożony z czterech mieszkań. Charakterystyczny był dla zabudowań dworskich bądź folwarcznych. Każde z mieszkań posiadało osobne wejście i przeznaczone było dla służby. Kolejnym typem budynku jest dacza. Jest to mały domek letniskowy wraz z działką znajdujący się poza miastem. Dacze powstawały za czasów republik radzieckich i stanowiły symbol pozycji społecznej. Ogólnie dom jest to budynek mieszkalny, który jest pod wszystkimi względami przeznaczony do zamieszkania. Istnieje wiele rodzajów domów. Początkowo domem były jaskinie, następnie stanowiły je szałasy lub ziemianki, a następnie pojawiły się domy jednoizbowe i kolejno trzyizbowe. Domy takie wznoszone były z drewna, kamieni oraz gliny. W starożytności powstawały również domy z cegieł, które były ręcznie lepione. Wówczas powstawały budynki wieloizbowe. W Europie pojawiły się również takie domy, jak dom rzymski, czy dom grecki. W średniowieczu dom stanowiły zamki oraz drewniane chaty. Murowane domy o drewnianej konstrukcji powstawały w XIII oraz w XIV wieku. W gotyku...

Domy wielorodzinne
Obecnie domy wielorodzinne stanowią główne budynki mieszkalne. Jest to masowe budownictwo przeznaczone dla wielu rodzin. Dzięki budynkom wielorodzinnym powstały osiedla. Z kolei budynki jednorodzinne przeznaczone są tylko dla jednej rodziny. Powstają zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Funkcje mieszkalne zaspokajają także hotele oraz internaty. Ze względu na różnorodność warunków klimatycznych oraz w dostępności materiałów budowlanych na świecie powstało wiele form budynków mieszkalnych. ze względu na straty ciepła w dzisiejszych czasach budowane domy dzielimy na: domy konwencjonalne, domy energooszczędne oraz domy pasywne. Z kolei ze względu na pobór energii oraz pobór wody domy dzielimy na: domy konwencjonalne oraz domy autonomiczne. Domy autonomiczne za pomocą odpowiedniej instalacji pozwalają na zbieranie wody deszczowej, ogrzewanie słoneczne, posiadają własne wytwornice prądu oraz posiadają toalety kompostujące. Dzięki temu nie wymagają przyłączenia do żadnych mediów. Dom podcieniowy jest jednym z typów zabudowania mieszkalnego. Jest to typ dużych wiejskich budynków mieszkalnych. Charakterystyczne dla tej budowli są wielosłupowe...

Domki fińskie
Domki fińskie stanowią typ zabudowania mieszkalnego. Zostały sprowadzone z Finlandii. Istnieje kilka typów domków fińskich. Są to: domki drewniane przedwojenne, rzeczywiste domki fińskie z Finlandii oraz powojenne domki drewniane zbudowane w Polsce. Typowy fiński domek nie posiadał ubikacji, znajdował się na peryferiach oraz posiadał dwuspadowy dach pokryty dachówką. Był to piętrowy domek, w którym na parterze znajdowała się kuchnia, łazienka oraz dwa małe pokoje, a na piętrze znajdowały się dwa większe pokoje. Dwór to również rodzaj domu mieszkalnego. Powstawał od okresu renesansu jak dom szlachecki. W skład dworu wchodził budynek mieszkalny oraz zabudowa gospodarcza. Budowane były z drewna na podmurówce kamiennej bądź ceglanej. W okresie renesansu dla dworów charakterystyczne były zadaszone ganki oraz alkierze. Z kolei w okresie baroku pojawiły się mansardowe dachy oraz ryzality. W późniejszym okresie zamiast ganków pojawiły się portyki. Dwory stały się wieloizbowe-posiadały gościnne pokoje oraz prywatną kapliczkę. Wewnątrz dworów znajdowało się takie wyposażenie, jak: ławy,...