Domowa sielanka

Dworki w Polsce

Dworek Olszewskich stanowi kompleks dworsko-parkowy znajdujący się w Bełchatowie. Dwór powstał w XVIII wieku w stylu późnobarokowym. Pierwszymi właścicielami dworu była rodzina Rychłowskich herbu Nałęcz. Następnymi właścicielami dworku była rodzina Kaczkowskich herbu Świnka. Następnymi właścicielami byli Reinhold Spiller oraz Ernest Ludendorf. Następnie posiadłość tą nabył Henryk Hellwig. Dopiero po drugiej wojnie światowej dworek wszedł w posiadanie rodziny Olszewskich. Wśród obecnie zachowanych elementów dworu warto wymienić następujące: więźba dachowa, elementy drzwi oraz elementy okien z taflami szklanymi, kominek oraz wzorzysta mozaika parkietowa. Wokół dworu znajduje się część zachowanego parku z XVIII wieku. Obecnie dworek należy do Urzędu Miasta. W XXI wieku powstała w parku ścieżka geologiczna. Znajdują się tutaj następujące fragmenty skał: wapień skalisty z bułami krzemiennymi, którego wiek sięga około 150 milionów lat, piaskowiec kwarcytowy, którego wiek wynosi około 10 milionów lat, fragmenty skrzemieniałych pni drzew mioceńskich, których wiek wynosi około cztery miliony lat, węgiel brunatny ksylitowo-ziemisty, którego wiek wynosi około 20 milionów lat, jak również głazy narzutowe, które mają około 200 tysięcy lat. Zarówno dwór, jak i park znajdują się na liście zabytków. Kolejnym dworem jest Dwór Benedykta Górskiego. Znajduje się on w Łodzi. Obecnie znajduje się w nim restauracja. Zarówno domy, jak i całe budownictwo mieszkalne związane SA z różnymi stylami architektonicznymi.

Podobne artykuły

Dworki w Polsce
Dworek Olszewskich stanowi kompleks dworsko-parkowy znajdujący się w Bełchatowie. Dwór powstał w XVIII wieku w stylu późnobarokowym. Pierwszymi właścicielami dworu była rodzina Rychłowskich herbu Nałęcz. Następnymi właścicielami dworku była rodzina Kaczkowskich herbu Świnka. Następnymi właścicielami byli Reinhold Spiller oraz Ernest Ludendorf. Następnie posiadłość tą nabył Henryk Hellwig. Dopiero po drugiej wojnie światowej dworek wszedł w posiadanie rodziny Olszewskich. Wśród obecnie zachowanych elementów dworu warto wymienić następujące: więźba dachowa, elementy drzwi oraz elementy okien z taflami szklanymi, kominek oraz wzorzysta mozaika parkietowa. Wokół dworu znajduje się część zachowanego parku z XVIII wieku. Obecnie dworek należy do Urzędu Miasta. W XXI wieku powstała w parku ścieżka geologiczna. Znajdują się tutaj następujące fragmenty skał: wapień skalisty z bułami krzemiennymi, którego wiek sięga około 150 milionów lat, piaskowiec kwarcytowy, którego wiek wynosi około 10 milionów lat, fragmenty skrzemieniałych pni drzew mioceńskich, których wiek wynosi około cztery miliony lat, węgiel brunatny ksylitowo-ziemisty, którego wiek wynosi...

Architektura domów
Architektura jest to dział nauki związany ze sztuką projektowania, konstruowaniem oraz budową budynków oraz innych budowli. Doskonały budynek powinien spełniać trzy zasadnicze reguły: trwałość, użyteczność oraz piękno. Budynek ogólnie stanowi obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem. Budynek posiada fundamenty oraz dach. Ponadto z przestrzeni jest wydzielony za pomocą przegród budowlanych. Budynki dzieli się ze względu na przeznaczenie. Stąd też wyróżnia się następujące typy budynków: budynek gospodarczy, budynek inwentarski, budynek mieszkalny, budynek użyteczności publicznej oraz budynek techniczny. Lokal mieszkalny to z kolei wydzielony fragment nieruchomości budynku mieszkalnego. Lokal mieszkalny służy w celu zaspokajania potrzeb bytowych. Złożony jest z takich elementów jak: pokoje, kuchnia, łazienka oraz korytarz. Pokój, czyli pomieszczenie stanowi część mieszkania, która jest wydzielona przegrodami budowlanymi. Pomieszczenia można podzielić zarówno ze względu na konstrukcję, jak i na funkcje, jakie pełnią. Podział ze względu na konstrukcję wyróżnia następujące typy pomieszczeń: zamknięte oraz otwarte. Pomieszczenia zamknięte są to pokoje, które...

Rodzaje pokojów
Pokoje stanowią niezbędny element wyposażenia budynku mieszkalnego. Pod względem funkcjonalności wyróżnia się następujące typy pokojów: mieszkalne, pomocnicze, techniczne, sanitarne, gospodarcze, garaże oraz komunikacyjne. Pomieszczenia mieszkalne służą do mieszkania. W tym przypadku wyróżnia się między innymi następujące pokoje: sypialnia, pokój dziecięcy, pokój dzienny oraz salon. Pokoje pomocnicze to takie, które pełnią funkcję wspierającą. Do takich pomieszczeń należą między innymi: kuchnia, jadalnia, spiżarnia oraz garderoba. Pomieszczenia techniczne służą do obsługi budynku. Do takich pomieszczeń należą następujące: kotłownia, pomieszczenie wodomierza, rozdzielnia elektryczna oraz maszynownia. Pomieszczenia sanitarne to z kolei takie pomieszczenia, które powstały dla celów higieniczno-sanitarnych. Do takich pomieszczeń należą między innymi: pomieszczenie z ubikacją, łazienka, pokój kąpielowy, łaźnia, umywalnia, pomieszczenie natrysku, szatnia, suszarnia oraz sauna. Innym typem pomieszczeń są pomieszczenia gospodarcze. Służą one do obsługi gospodarstwa. Wśród takich pomieszczeń wymienić możemy następujące: magazyny, schowki, przechowalnie sprzętu, pralnia oraz komórki lokatorskie. Jeszcze innym typem pomieszczeń są garaże. Garaże głównie służą do przechowywania samochodów...

Różnorodność pomieszczeń w domu
W każdym domu wielorodzinnym czy jednorodzinnym jest klatka schodowa. Klatka schodowa stanowi wydzielone miejsce w budynku ścianami bądź też dobudowane. Układ schodów w klatce schodowej w rzucie poziomym może być następujący: schody proste jednobiegunowe lub dwubiegowe, schody dwubiegowe powrotne, schody trójbiegunowe lub czterobiegowe łamane, schody zabiegowe, schody wachlarzowe, schody kręte oraz schody rozdzielne. Innym elementem domu jest westybul. Jest to reprezentacyjny przedpokój. Stanowi on połączenie głównego wejścia z innymi pomieszczeniami. Innym rodzajem przedpokoju, ale już mniej reprezentacyjnego jest przedsionek. Jest to pomieszczenie znajdujące się pomiędzy wejściem a wnętrzem domu. Jest to tak zwany wiatrołap. Zasadniczą funkcją tego pomieszczenia jest wyrównanie różnicy temperatur panujących. Ma to na celu ochronę ciepła. Innym rodzajem przedpokoju jest hol. Stanowi od duży reprezentacyjny przedpokój. Stanowi centralny węzeł komunikacyjny. Ma kształt kwadratu bądź prostokąta. Centralnym punktem holu są schody. Istnieją dwa typy holu: hol zewnętrzny oraz hol wewnętrzny. Hol zewnętrzny stanowi pomieszczenie, które łączy pokoje z...